Verantwoord vastgoed

Als betrokkene bij de ontwikkeling van parkeerfaciliteiten kunnen we duurzaamheid beïnvloeden. In meer dan 90% van de gevallen kunnen we het cradle-to-cradle-principe toepassen. We bouwen overigens niet zelf, maar creëren via Publiek-Private Samenwerking.

Q-Park wil een standaard zetten voor parkeergarages en heeft hierin het initiatief genomen in de markt. In 2013 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een BREEAM-richtlijn voor bestaande én nieuw te bouwen parkeerfaciliteiten. Eind 2013 zijn van beide labels bètaversies gepresenteerd en hebben we enkele tests uitgevoerd. De definitieve goedkeuring van BREEAM wordt in het voorjaar van 2014 verwacht. Wij zijn er trots op dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan niet alleen ons eigen vastgoed maar aan de duurzame ontwikkeling van de parkeersector in zijn geheel.

Met de Dutch Green Building Council (DGBC) is afgesproken dat zij, in overleg met BREEAM, ook Green Building Councils in andere landen van Europa zal motiveren de Breeam labels naar de regelgeving in hun land te vertalen. Als dit lukt kan Q-Park in de toekomst ook parkeergarages die wij in andere Europese landen in eigendom hebben gaan certificeren.

Naast onze inspanningen voor BREEAM doen we veel onderzoek naar mogelijkheden om in parkeerfaciliteiten energieverbruik te verminderen. Vooral verlichting is in deze gebouwen een factor van betekenis. Het toepassen van zuinige verlichting en het plaatsen van aanwezigheidsdetectoren helpt energieverbruik substantieel te verminderen.

Q-Park is lid van het Instituut voor Beleggers in Nederland, het IVBN. We zijn vertegenwoordigd in de commissie Duurzaamheid. Deze commissie heeft twee jaar geleden het bestuur van het IVBN geadviseerd om voor certificering van de duurzaamheid van het vastgoed van de leden gebruik te gaan maken van het BREEAM-label. Dit voorstel is door de leden aangenomen.

Ook de aandeelhouders van Q-Park hechten veel waarde aan de mate van duurzaamheid van onze vastgoedportfolio. Op verzoek van enkelen van hen neemt Q-Park jaarlijks deel aan de GRESB, een onafhankelijke, wetenschappelijke benchmark die het duurzaamheidbeleid van vastgoedfondsen en –portefeuilles wereldwijd beoordeelt. Op die wijze kunnen zij onze score ook door middel van de GRESB toetsen met hun eigen onderzoek naar het ESG-beleid (environmental, social, governance) van hun fondsen.