Thema's

Kwaliteit voor onze klant en rendement voor onze aandeelhouders zijn en blijven onze leidende thema’s.

Strategische heroriëntatie

Q-Park gaat een nieuwe fase van haar bestaan tegemoet, nu de aandeelhouders de interne splitsing in een vastgoed- en een operationele divisie hebben goedgekeurd.

Efficiëntie en kwaliteit 

Om in de huidige markt kwaliteit te kunnen blijven bieden, vergroten we doorlopend onze slagvaardigheid. Belangrijk in het verbeteren van de efficiëntie van onze organisatie is ons shared services concept waarmee we het schaalvoordeel van onze organisatie benutten. Een centraal onderdeel hiervan is onze Q-Park Control Room (QCR) met camerabeelden van onze parkeerplaatsen en medewerkers met een directe klantenverbinding via een hoogwaardig intercomsysteem. Het gaat om een integrale vorm van dienstverlening waarbij beeld en geluid een voorwaarde is om onze klanten efficiënt en effectief van dienst te zijn. Doordat we minder medewerkers ter plaatse hoeven in te zetten, wordt een hogere mate van efficiëntie en grotere kosteneffectiviteit bereikt. Tegelijkertijd leveren we een even goede of zelfs betere service aan onze klanten omdat we nu 24/7 paraat zijn. Ook de trend naar betalen met de betaalpas levert een besparing op ten opzichte van het contant betalen. Voor de komende jaren blijft kostenefficiëntie een belangrijk thema.

Eerlijke tarieven

Q-Park zet zich in voor eerlijke parkeertarieven. Het is onze overtuiging dat gratis parkeren niet bestaat. Als de gebruiker niet betaalt, betaalt de overheid en daarmee de belastingbetaler voor het bereikbaar en leefbaar houden van de stad en het in stand houden van de economische bedrijvigheid.

Het bouwen, onderhouden en beheren van een parkeer­gelegenheid kost nu eenmaal geld. Daar komt het reguleren van parkeren en het toezien op de naleving nog bij. En dat terwijl de druk op de stedelijke ruimte blijft toenemen.

Q-Park ziet het als haar verantwoordelijkheid te streven naar het economisch en maatschappelijk verantwoorde principe dat de gebruiker betaalt. Voor ons duurzame mobiliteitsbeleid is samenwerking met lokale overheden een voorwaarde.

Eerlijke parkeertarieven zijn volgens Q-Park tarieven waarin verkeerstechnische infrastructuur, bouw- en exploitatiekosten, regulering en toezicht zijn inbegrepen.

Optimale tarieven zijn eerlijk en daarnaast op marktwerking gebaseerd. Ze sturen het gedrag van automobilisten en helpen zodoende bij het efficiënt verdelen van parkeerplaatsen. Hogere tarieven stimuleren bijvoorbeeld de keuze voor goedkopere alternatieven, zoals een ander vervoermiddel (OV of fiets) of parkeren buiten het centrum. Zij zorgen daarnaast voor voldoende beschikbaarheid van parkeer­plaatsen voor wie kiest voor parkeren in de binnenstad.