Doelstellingen

In de tien landen waar Q-Park is vertegenwoordigd, selecteren wij kansrijke, multifunctionele steden. Wij investeren in faciliteiten in steden met een totaalconcept van onder meer wonen, werken, winkelen en recreëren. Belangrijke criteria daarbij zijn dynamiek, cultuur, ambiance, kwaliteit, verblijfsklimaat, veiligheid en een stabiele politiek.

Onze faciliteiten dragen bij aan een bereikbare en aantrekkelijke binnenstad. We zetten in op samenwerking met lokale overheden en met partners in vervoer, vastgoedontwikkeling en retail vanuit de gedachte dat we gezamenlijk de kwaliteit van de stedelijke omgeving verder kunnen vergroten. Met elkaar maken we binnensteden toegankelijker, aantrekkelijker, milieuvriendelijker en succesvoller.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een centraal thema in onze strategie. We gaan hier uitgebreid op in in onze duurzaamheids­rapportage Verantwoord Parkeren.