Diensten portfolio

De dienstverlening van Q-Park is vooral gerelateerd aan parkeren in gebouwde parkeervoorzieningen. Alleen in de cluster Noord, waar veel private parkeerterreinen zonder slagbomen zijn, houdt Q-Park ook toezicht zonder eigenaar te zijn (handhavingsinkomsten). Behalve dat ze minder lucratief zijn, kunnen deze contracten ook tot imagoschade te leiden.

Q-Park stelt goede dienstverlening nu als voorwaarde bij de verwerving van dit type contracten. Uit proeven blijkt dat met innovatieve Payment Card Site Systems goede service op private terreinen wel rendabel wordt. Hier en daar ondersteunen we eigen parkeergarages met handhavende diensten in de directe omgeving, om te voorkomen dat illegaal parkeren de markt bederft. Soms besteedt Q-Park deze diensten uit.

Q-Park diensten portfolio kwadrant