Hoofdpunten

Onze kwaliteit

Samenwerkingsgericht denken, partner in bereikbaarheid stadscentra Onderscheidend in veiligheid, comfort, betaalgemak, kwaliteit en serviceDe juiste prijs-kwaliteit-service verhouding, de juiste producten en diensten

Onze omgeving

Consumentenvertrouwen is laag, bestedingen blijven achterConsument wenst meer parkeergemak en meer koopgemak, koopt veel onlineSteden actief op parkeermarkt, overheden meer afhankelijk van parkeeromzet

Onze activiteiten

Interne splitsing Opco-Propco biedt antwoorden voor veranderende financiële marktFocus portfolio op kansrijke locatiesDoorbraak in online dienstverlening, marketing en verkoop

Onze resultaten

Aantal bezoekers stabiliseert, hogere 'like for like' dan inflatie, omzet en EBITDA verbeteringLagere vastgoedwaarde op basis van lagere dan eerder geprognotiseerde kasstromenOperationeel resultaat gehandhaafd, bankconvenant verbeterd

Onze governance

Toetreden Rob Vroom als CFO, afscheid van commissaris Peter Kok, inrichting European Management TeamTwee nieuwe aandeelhoudersAankondiging terugtreden founding father en CEO Ward Vleugels