Vooruitblik

Q-Park heeft goede perspectieven. Onze financiële positie is goed met nog steeds een goede omzet en winstgevendheid. De interne splitsing versterkt deze goede uitgangspositie door de toename in transparantie en het beantwoorden van vragen uit de financiële markt.

De definitieve beslissing of we als twee afzonderlijke bedrijven verder gaan, valt over 3 jaar. Tot die tijd houden Opco en Propco een hechte relatie en zijn beide gevestigd onder één dak, met één RvB en RvC. De voorgenomen splitsing zal niettemin al concrete impact hebben op onze organisatie, doordat de focus van Opco en Propco verschuift en verschillen zullen ontstaan in marktbenadering.

Het parkeerbedrijf zal zich gaan toeleggen op uitbreiden van parkeerdienstverlening en rendementsgroei door schaalvoordelen, strategisch prijsbeleid en effectieve producten en diensten. Het vastgoedbedrijf zal de mogelijkheden om te investeren in parkeervastgoed maximaal benutten en de waarde van het vastgoed verhogen door het effectief te laten exploiteren.

Met behulp van innovatieve betalings-, toegangs- en online systemen, het inzetten van integrale stadsconcepten en het verbeteren van directe en indirecte klantcontacten kunnen we gemeenten en andere opdrachtgevers kwalitief en efficient beter van dienst zijn.

Veel van de competenties die nodig zijn om de positie van Q-Park de komende jaren te consolideren en verder uit te bouwen, hebben wij al in huis. Toch zullen we ons op de arbeidsmarkt nadrukkelijk presenteren als aantrekkelijke werkgever om zeker te stellen dat wij de juiste expertise kunnen aantrekken en behouden.

Onze belangrijkste ambitie voor de komende jaren blijft het inzetten op kwaliteit en innovatie voor onze klanten. Dit is wat ons kenmerkt en onderscheidt en vormt ook in de toekomst de basis voor onze groeiambitie. Naast de groei van nieuwe contracten, werken we verder aan een gezond rendement door nieuwe beheervormen, het verder optimaliseren van digitaal betalen en de efficientie van ons operationeel bedrijf.

Daarbij maken we gebruik van de schaalvoordelen maar ook van de kennis die wij hebben van parkeren in de vier clusters. Door business cases uit bijvoorbeeld de noord cluster over parkeertoezicht en handhaving te vertalen naar de rest van Europa, leren we van elkaar. Dit vergroot onze onderscheidende kracht.

Perspectief 2020

Toekomstig perspectief voor Q-Park in de parkeermarkt: