Trends

Maatschappelijke en economische trends

Vooruitzichten voor de parkeermarkt zijn aan de ene kant gunstig. De bevolking groeit nog steeds en de verstedelijking zet door. In de landen waar wij actief zijn, neemt het aantal auto’s nog steeds toe. Uit onderzoek blijkt dat die auto’s gemiddeld 23 van de 24 uur ergens geparkeerd staan. Dit schept kansen voor de verdere groei van Q-Park.

Tegelijkertijd laat de recessie zich nog voelen. Het consumentenvertrouwen is nog steeds laag maar nieuwe gunstige prognoses voor economische groei werken stimulerend. De werkloosheid is hoog en dat heeft een negatief effect op de koopkracht en koopbereidheid van de bevolking. Afnemende bedrijvigheid leidt ook tot leegstand van kantoren. Bij bestaande kantoren loopt het aantal parkeerabonnementen terug, bij nieuwe kantoren is volbezetting minder vanzelfsprekend.

Terwijl de economie een voorzichtig herstel laat zien, wordt voor 2014 nog een lichte toename van de werkloosheid verwacht. De hoogste werkloosheid wordt gerapporteerd in Ierland (12½%, maar dalend) en Frankrijk (11%, stabiel). Duitsland (5%) en Noorwegen (3½%) rapporteren de laagste werkloosheid.

De omzet van de detailhandel nam tot halverwege 2013 iets af (circa 1%), maar was aan het einde van het jaar weer ongeveer terug op het niveau van 2012, rapporteert Eurostat. Nederland en België blijven nog sterk achter bij het Europees gemiddelde (-4%). Groot-Brittannië, Frankrijk en Zweden doen het beter dan het gemiddelde (+2%). Dit heeft tot gevolg dat in veel landen de bezoekersaantallen in winkelgebieden teruglopen. Toch blijven mensen komen, zij het met een ander doel. Nu internetverkoop doorzet, wordt het onderscheid tussen snel een boodschap doen en funshoppen in combinatie met online winkelen steeds duidelijker. Het gaat in de toekomst om combinatie offline en online winkelen, leidend tot een overkoepelend winkelinzicht (in de winkel worden ook op maat online bestellingen aangeboden).

Multifunctionele steden met een prettig klimaat en een ruim aanbod aan faciliteiten, winkels en cultuur blijven publiektrekkers. Het verschil met steden die dit aanbod niet hebben, wordt groter.

Demografische ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de samenleving. Consequent lage vruchtbaarheidscijfers, gecombineerd met de langere levensduur en het feit dat de babyboomers de pensioenleeftijd bereiken, leiden tot vergrijzing. Het aantal mensen in de werkende leeftijd daalt, terwijl het aantal ouderen toeneemt. De sociale en economische veranderingen die verband houden met de vergrijzing hebben diepgaande implicaties, zowel op nationaal als op regionaal niveau. Zij hebben betrekking op een breed scala van beleidsterreinen, met gevolgen voor onder andere de gezondheidszorg, de deelname aan het arbeidsproces, de sociale zekerheid en de openbare financiën.

“Today parking is about so much more than storing cars. It’s central to the creation of livable, walkable communities. It’s about cars, bikes, mass transit, mobility and connecting people to places.”

Shawn Conrad, CAE Executive Director International Parking Institute

Ontwikkelingen in de parkeermarkt

Opkomende trends in parkeren, 2013, IPI

Trends in de parkeermarkt

Nieuwe technologie maakt het makkelijker om een parkeerplaats te vinden en te betalen en dit proces beter te managen. De parkeerindustrie is hierdoor al ingrijpend veranderd. Deze ontwikkeling zet de komende jaren door.

Oplaadmogelijkheid voor elektrisch voertuig