Doel portfolio

Parkeren in binnensteden

Traditioneel is de parkeerbranche sterk gericht op binnensteden, vooral vanwege de vele winkels. Maar winkelend publiek is een conjunctuurgevoelig segment: als consumenten minder te besteden hebben, gaan ze korter winkelen en dus korter parkeren. Q-Park wil niet afhankelijk zijn van één activiteit. We richten ons op multifunctionele binnensteden met een breder activiteitenpatroon waar ook levendigheid is buiten de kantoor- en winkeluren. Door het lagere risicoprofiel van deze locaties kan Q-Park daar in kwaliteit investeren. De waardering van gebruikers versterkt ons merk en de parkeertarieven staan garant voor een goed rendement. Parkeergarages in multifunctionele binnensteden zijn dan ook de kern van ons portfolio. Ze vormen 89% van de omzet en het resultaat. Dit segment biedt bovendien nog veel mogelijkheden voor groei.

Parkeren bij treinstations

Locaties bij treinstations leveren een kleiner deel van onze omzet, maar wel een goed rendement. Q-Park investeert vooral in parkeerfaciliteiten bij de grotere vervoersknooppunten. Deze worden gebruikt door treinreizigers en bezoekers van de kantoren, winkels of andere functies in de directe omgeving. Substantiële groei is in dit segment niet te verwachten: de capaciteit van het spoorwegnet is nu vooral in de spitsuren op veel plaatsen beperkt. Infrastructurele ingrepen duren lang en leiden meestal niet tot een spectaculaire toename van het gebruik van het hele net.

Parkeren bij ziekenhuizen

De vraag naar zorg neemt al jaren toe, onder andere door de vergrijzing. Daarnaast wordt medische zorg geconcentreerd in steeds grotere centra met een navenante parkeerdruk. Regulering van het parkeren wordt een steeds belangrijkere randvoorwaarde voor een goed functionerend ziekenhuis. Dit helpt patiënten en bezoekers op tijd te verschijnen, zodat processen soepel en efficiënt verlopen.

Parkeren bij ziekenhuizen neemt in onze omzet nu de derde positie in, met een redelijke en stabiele winstbijdrage. Door toenemende schaalvergroting in de zorgsector mag hier een verhoging van de tarieven en verbetering van de winstbijdrage worden verwacht.

Integrale parkeerdoelen

Parkeren bij vliegvelden en straatparkeren behoren niet bij de kernactiviteiten maar kunnen wel passen binnen het integraliteitsconcept van de grotere urbanisaties, bij het beschermen van de bestaande portfolio of bij het benutten van schaalgroottes. Bij vliegvelden zijn de marktomstandigheden nog steeds ongunstig om ons daar separaat op te richten. Straatparkeren brengt handhavende diensten met zich mee en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan binnen ons dienstverlenende karakter.

Nieuwe parkeerdoelen

Sinds 2011 experimenteert Q-Park met centrale parkeermanagementsoftware die geen contant geld meer verwerkt, de Payment Card Site Systems. De kosten hiervan liggen veel lager. Dit biedt ons de kans om nieuwe marktsegmenten aan te boren, zoals parkeren bij kantoren, appartementencomplexen en hotels.