Ondernemingsbestuur

Q-Park staat voor goed ondernemingsbestuur met adequaat toezicht en transparante verslaglegging. De taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden, commissarissen en aandeelhouders zijn zorgvuldig vastgelegd. De Q-Park Governance Code en het door de wetgever toegepaste structuurregime zijn vastgelegd in de statuten. Ze bieden Q-Park de uitgangspunten en richtlijnen voor ondernemersethiek, integer ondernemingsbestuur en goed toezicht daarop.

Een tijdelijke bepaling van de Wet bestuur en toezicht schrijft voor dat grote ondernemingen zetels evenwichtig moeten verdelen over mannen en vrouwen of uitleggen waarom er geen evenwichtige verdeling is en hoe de onderneming dat gaat verbeteren. Bij Q-Park zijn alle leden van de raad van bestuur en vier van de vijf leden van de raad van commissarissen mannen. De zetels zijn dus niet evenwichtig verdeeld. Deze onevenwichtige verdeling is geen bewuste keuze van Q-Park, maar het gevolg van het benoemen van de meest geschikte persoon op een beschikbare functie. Wanneer Q-Park, bij het vrijkomen van een bestuurlijke functie, de keuze heeft om man of een vrouw van gelijke kwaliteit en geschiktheid te benoemen geniet een vrouw de voorkeur.

Voor de meest up-to-date persoonlijke profielen van de raad van bestuursleden verwijzen we u graag naar de Engelstalige Executive Board.

Voor de meest up-to-date persoonlijke profielen van de commissarissen verwijzen we u graag naar de Engelstalige Supervisory Board.