Strategie

Toekomstperspectief en ambitie

Operationele excellentie

De komende jaren blijven we inzetten op operationele excellentie middels operatie Shared Services 2.0. Het verder stroomlijnen van interne processen, zoals financiële en ICT-diensten, helpt ons rendement te verhogen. Onze klanten kunnen we via uitstekende technische mogelijkheden behoud van het niveau van onze service garanderen. Minder medewerkers inzetten waar mogelijk betekent een grote stap naar een hoger niveau van efficiëntie.

Shared Services 2.0

Groei

De parkeermarkt is een groeimarkt die volop in beweging is. Q-Park volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. Denk bijvoorbeeld aan car sharing, elektrisch rijden en online parkeerplaatsen reserveren. De komende jaren blijft het vastgoedbedrijf scherp oog houden voor potentiële parkeerfaciliteiten die ons portfolio kunnen verrijken. We concentreren ons daarbij op grotere, maar vooral aantrekkelijke steden met multifunctionele centra die overdag en ’s nachts bezoekers trekken.

We richten ons parkeerbedrijf in op een optimaal rendement waarbij we uitgaan van de integraliteit van binnensteden en de samenhang van de verschillende mobiliteits- en parkeeroplossingen. Het maximaal benutten van centrale en online dienstverlening, kennis van de markt en onze klanten en partners zullen hiertoe bijdragen.

Samenwerkingspartner

Q-Park streeft ernaar de meest verkozen en aanbevolen parkeerpartner te zijn op strategische locaties in Noordwest-Europa. Wij begrijpen dat voor het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden samenwerking onmisbaar is. We doen er dan ook alles aan om in overleg te treden met lokale overheden, vervoerders, vastgoed­­ontwikkelaars en –eigenaren, retailers, klantgroepen en andere belanghebbenden in de stedelijke omgeving. Samen met hen kunnen wij de kwaliteit van de publieke ruimte op een duurzame en verantwoordelijke manier verbeteren.