Contract portfolio

Eigendom

Eigendommen vormen de ruggengraat van ons portfolio. Het gaat dan vooral om het volledig juridisch eigendom van parkeerfaciliteiten, inclusief de grond, en om economisch eigendom, waarbij de grond in een langdurige concessie in gebruik is gegeven. Eigendommen kunnen een interessant direct en indirect rendement opleveren. We investeren volop in de kwaliteit van deze parkeerfaciliteiten.

Huur

Lang gehuurde parkeerfaciliteiten bieden meer mogelijkheden om investeringen in kwaliteit binnen de contractduur terug te verdienen. Q-Park concentreert zich op huurcontracten met een lange looptijd van bij voorkeur meer dan 15 jaar. Bij een huurtermijn van minder dan 15 jaar is er sprake van een beperkte investering en ligt onze focus meer op het verhogen van rendement.

Beheer

Aan het beheren van parkeerfaciliteiten zijn geen noemens­waardige risico’s verbonden. Op verzoek van gemeenten, winkelcentrumeigenaren en andere vastgoedpartijen gaat Q-Park ook managementcontracten aan als die passen in de portfolio. Dergelijke contracten leveren voor Q-Park direct resultaat op in de vorm van beheervergoedingen of handhavings­inkomsten, zonder kapitaalbeslag of aanvangsinvesteringen.