Maatschappelijke verantwoording

Betaald parkeren voor duurzame stedelijke mobiliteit

Q-Park staat voor ’Quality in parking’. Onze principiële keuze voor kwaliteit vormt ook de basis voor de manier waarop we omgaan met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze oplossing voor de bedreiging van de kwaliteit van de leefomgeving in stedelijke gebieden door mobiliteit hebben wij al in 2007 verwoord in 'Quintessence - De logica van betaald parkeren'. Ook in ons mvo-verslag Verantwoord Parkeren 2013 komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.

Q-Park blijft de logica uitdragen dat gereguleerd parkeren bij voorkeur in schone en veilige faciliteiten een antwoord biedt op de vijf stedelijke uitdagingen:

Verantwoorde mobiliteit

Steden zijn de motor van de Europese economie. Mobiliteitsproblemen zijn als zand in die motor. Efficiënt parkeren is een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsketen en draagt bij aan een aangenaam stadsklimaat. Q-Park streeft naar een samenhangend mobiliteitsbeleid waarin economische groei, kwaliteit van de leefomgeving, duurzame ontwikkeling en milieubescherming hand in hand gaan.

Aantrekkelijke faciliteit

Parkeerfaciliteiten functioneren als visitekaartje voor een stad, winkelcentrum, station of ziekenhuis als ze gemak, betrouwbaarheid en gastvrijheid bieden. Het is de kunst ze functioneel en aantrekkelijk te maken. Q-Park zet zich in voor parkeergelegenheden die snel te vinden, goed bereikbaar, beschikbaar, makkelijk in gebruik, schoon en veilig zijn en passen bij hun omgeving.

Maatschappelijke voordelen

Parkeergarages zijn duurder maar duurzamer. De kosten voor constructie, exploitatie en onderhoud zijn hoger ten opzichte van straatparkeren en parkeerterreinen. Daar staan directe maatschappelijke voordelen tegenover. Ze dragen bij aan voetgangersvriendelijke en hoogwaardige stedelijke publieke ruimten doordat:

Goede parkeergelegenheden functioneren als knooppunten. Pleinen en straten veranderen van verkeersruimtes in locaties waar mensen zich vrijelijk en veilig kunnen bewegen. Een veilige stedelijke omgeving stimuleert mensen om zich lopend, fietsend of met het openbaar vervoer te verplaatsen. Dat heeft een positieve uitwerking op hun gezondheid en welzijn.

Een schone en veilige parkeerfaciliteit stimuleert verant­woordelijk gedrag. Dankzij de hoge eisen die Q-Park ten aanzien van deze aspecten stelt leveren wij ook op dit punt een maatschappelijke bijdrage.

Economische efficiëntie

Bijna 85% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt in stedelijke omgevingen gegenereerd. Betaald parkeren helpt om de groeiende vraag naar parkeerplekken beter te beheersen, kosten te verplaatsen naar de gebruiker en autogebruik te beperken. Functionele parkeerfaciliteiten in stedelijke gebieden zijn mobiliteitsmachines. Als ze goed functioneren, bij voorkeur gekoppeld aan openbaar vervoer, zorgen ze voor doorstroming en bereikbaarheid. Dat is cruciaal voor economische groei.

Milieu

Betaald parkeren helpt autogebruik in steden te verminderen, waardoor CO2-emissies en het verbruik van fossiele brandstoffen worden gereduceerd. Vooral dynamische tarieven – die hoger zijn tijdens piektijden – zijn erg effectief. Goede doorstroming, dankzij bijvoorbeeld parkeerroute-informatiesystemen, heeft een positief effect op de luchtkwaliteit doordat zoekverkeer afneemt.

Belanghebbenden

Q-Park hecht veel waarde aan een goede, transparante relatie met belanghebbenden. Dat zijn onder andere:

Via dialoog met onze belanghebbenden onderzoeken wij hoe wij kunnen bijdragen aan verdere verduurzaming in onze keten. In 2013 hebben wij speciale sessies georganiseerd om te horen wat belanghebbenden van ons verwachten op dit gebied. Meer hierover vindt u in ons duurzaamheidsverslag Verantwoord Parkeren 2013.