Portfoliostrategie

Q-Park spreidt risico’s en optimaliseert EBITDA door diversiteit van parkeerfaciliteiten in contractvorm, parkeerdoel, geografische ligging en parkeerdienstverlening.

In een enkel geval voert Q-Park ook op grond van tactische overwegingen parkeer­activiteiten uit als deze bijdragen aan de aanwezigheid van Q-Park in een land of doelstad, aan betere kostendekking of aan bescherming van de strategische parkeerfaciliteiten. Een voorbeeld hiervan is handhaving van parkeerbepalingen. Het gaat hierbij vanzelfsprekend niet om grote investeringen of huurverplichtingen.