Geografische portfolio

Kritische massa

Een evenwichtige verdeling van de portfolio over verschillende landen is voor Q-Park van belang om als internationale speler op de parkeermarkt een goede positie te behouden. Voldoende parkeerfaciliteiten, met landelijke spreiding op toplocaties zijn cruciaal voor onze merkbekendheid. Dit rechtvaardigt ook onze aanwezigheid in een land.

Keuze van landen

Q-Park heeft weloverwogen gekozen voor de tien landen in Noord- en West-Europa waarin wij nu opereren. Ze onderscheiden zich door economische kracht en een stabiele groei. We hebben de tien landspecifieke operationele bedrijven ingedeeld in vier clusters; Nederland, Duitsland en België (Mid), Groot-Brittannië en Ierland (West), Frankrijk (Zuid) en Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland (Noord).

De cluster Mid levert het grootste aandeel in de omzet, zo'n 40%, met iets minder dan 30% van het totaal aantal parkeerplaatsen. Het omzetaandeel van de cluster Noord is zo'n 32%, met iets minder dan 50% van het totaal aantal parkeerplaatsen. De gemiddelde omzet per parkeerplaats is hier lager omdat veel beheercontracten betrekking hebben op locaties die buiten het stadscentrum liggen en er relatief veel handhavingscontracten zijn.

Omzet per cluster

Parkeerplaatsen per cluster

Gemiddelde omzet per parkeerplaats per cluster