Medewerkers

De deskundigheid en betrokkenheid van onze circa 2.600 medewerkers in vier clusters, hun onderlinge samenwerking en communicatie zijn bepalend voor de professionaliteit en slagvaardigheid van onze organisatie. Alleen met hun inzet kunnen wij de door ons gewenste kwaliteit in onze producten en diensten neerzetten.

Q-Park hecht veel waarde aan het versterken van de bedrijfscultuur, onder andere door het verankeren van onze vier kernwaarden: klant-, kwaliteit-, samenwerkings- en resultaatgerichtheid. Alle medewerkers onderschrijven deze kernwaarden en handelen daarnaar.

Ontwikkeling

Q-Park werkt continu aan het optimaliseren van de inzet van haar medewerkers. We maken gebruik van professionele psychologische hulpmiddelen voor performance- en competentiemanagement, zoals de PAPI-testen en DISC.

Q-Park investeert volop in de ontwikkeling van medewerkers zodat zij goed toegerust zijn op hun taken en zich verder kunnen ontplooien. In 2013 zijn medewerkers onder andere getraind op het gebied van duurzaamheid, huisstijl, prijs, klantgerichtheid, commercieel bewustzijn en risico­management. Medewerkers van de afdelingen vastgoed en business development bekwaamden zich verder in verkeerskunde, stadsplanning en parkeer­managementsystemen. Als partner in de regulering van stedelijke mobiliteit zet Q-Park deze kennis in om (lokale) overheden nog beter te ondersteunen.

De resultaten van onze interne competitie om de Q-Park Award geven ons ook belangrijk inzicht in de prestatie van diverse locaties. Deze gegevens gebruiken we voor de coaching en begeleiding van medewerkers. In 2013 hebben we geïnvesteerd in een softwarepakket waarmee de metingen nog nauwkeuriger zijn en we gegevens sneller kunnen terugkoppelen naar de betrokken parkeermedewerkers en managers.

Tevredenheid

Via zorgvuldige werving- en selectie zorgen we voor instroom van medewerkers die passen bij onze bedrijfscultuur. De werving gebeurt steeds meer online en via sociale media. Medewerkers zijn trouw en blijven over het algemeen lange tijd bij ons werken. Alleen onder medewerkers in de control fee dienstverlening is het verloop wat hoger, wat gebruikelijk is in deze functiegroep en samenhangt met de aard van het werk.

Om ons te verzekeren van de loyaliteit van het managementkader en de directieleden en hun gezamenlijke betrokkenheid bij de strategische doelstellingen hanteert Q-Park een bonusprogramma dat is gekoppeld aan het bereiken van de strategische doelen binnen een termijn van drie jaar.

Q-Park organiseert ieder jaar een medewerkers­tevredenheidsonderzoek. De resultaten – die sterk verschillen per land en locatie - worden gebruikt om de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers op peil te houden en waar mogelijk te vergroten. Sinds 2013 werken we met een uniforme enquête in de vier clusters. Dit maakt het mogelijk resultaten met elkaar te gaan vergelijken en beleid hierop af te stemmen.

Multicultureel

Het medewerkersbestand van Q-Park kent een grote diversiteit en is multicultureel van samenstelling. In de grootstedelijke gebieden waar wij actief zijn is dit een pluspunt. Wij spreken onze klanten aan in de taal van hun voorkeur en kunnen aansluiten bij wat onze klanten van ons verwachten.

Veiligheid en gezondheid

Verzuimcijfers liggen bij Q-Park relatief laag en zijn stabiel.

Met het oog op hun veiligheid volgen medewerkers in onze parkeerfaciliteiten verplichte trainingen in het omgaan met ongeregeldheden. Een deel van de training vindt plaats tijdens het introductieprogramma. Het overige deel tijdens het eerste jaar van het dienstverband. Aan onze medewerkers met een functie in parkeerhandhaving besteden we in dit verband extra aandacht.