Tarieven

Juiste tarieven en prijsprikkels zijn belangrijke instrumenten voor het behoud van aantrekkelijke stadscentra. In de beleving van veel automobilisten en winkeliers is parkeren te duur, zo blijkt uit de studie Economische onderbouwing parkeertarieven van het kennisplatform KpVV en Ecorys uit 2012. Transparantie in de onderbouwing van tarieven is daarom wenselijk. Dit vraagt om helder parkeerbeleid, waar Q-Park zich graag samen met lokale overheden voor inzet.

In 2013 is het innovatieve tariefsysteem met parkeerminuten per hele of halve euro, dat Q-Park in Nederland integraal heeft ingevoerd, positief ontvangen door consumenten­belangen­behartigers. Het systeem is inmiddels door veel exploitanten en gemeenten nagevolgd. Bovendien is de roep om betalen per minuut vrijwel verstomd in Nederland.

Q-Park blijft werken aan het ontwikkelen van passende prijsstrategieën. Wij ontwikkelen hiervoor vanaf medio 2013 specifieke product- prijscombinaties. Daarnaast hebben we internationale sturende teams geformeerd die zich bezig houden met (online) productinnovatie en parkeertarief­strategieën.

In Frankrijk is in 2013 een pilot van start gegaan met online reserveren tegen een wisselend tarief. Klanten kunnen via de website van Q-Park Resa bij elf parkeerfaciliteiten in vijf steden een parkeerplaats reserveren. Met een QR-code kunnen ze makkelijk in- en uitrijden. Aan de hand van historische bezettingsgraden en de locatie bepalen we op welke momenten een premiumtarief, het reguliere tarief of een campagnetarief wordt gehanteerd.

Maastricht heeft in 2013 een keuzemodel ontwikkeld met variatie in tarieven. Parkeren aan de rand van het centrum is goedkoper, wie dichter in de binnenstad wil parkeren betaalt meer. Door gebruik van dit nieuwe model vermindert de verkeersdruk op de centrumgarages. Ook de leefbaarheid en luchtkwaliteit in het centrum verbeteren. Daarbij biedt het de automobilist meer opties. Heeft hij of zij veel tijd of haast, behoefte om dicht bij de bestemming parkeren of is iets verder lopen geen probleem, is het budget groot of klein? Het model werkt goed en Q-Park wil het in meerdere steden gaan invoeren.

Om de effecten van verschillende tariefstrategieën te monitoren, starten we internationaal een project waarin we deze data verzamelen en analyseren.