Klanten

Het lage consumentenvertrouwen zien wij terug in scherpere prijsonderhandelingen met partners over tarieven. Daarnaast constateren we dat in 2013 het aantal gebruikers van onze parkeerfaciliteiten over de gehele linie is gedaald. We hebben in het afgelopen jaar ook minder abonnementen afgesloten. Wel zijn er afgelopen jaar aan klanten die losse kaartjes kopen – 75% van onze parkeeromzet – meer online kaarten verkocht. Dat is tot op heden bijna 2 miljoen euro.

Kwaliteit is en blijft voor de klant doorslaggevend. Klanten stellen steeds meer eisen aan parkeerfaciliteiten, zoals 24/7 beschikbaarheid en meer service. Hier spelen wij op in door onze dienstverlening permanent te verbeteren.

De klant stelt zichzelf steeds vaker al voor aankomst de vraag waar hij of zij wil parkeren op de eindbestemming. Vooraf boeken en reserveren voorziet dan in een duidelijke behoefte, zeker als parkeren onderdeel is van een mobiliteitsketen. De eerste resultaten van Q-Park met deze voorziening in Ierland, Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk onderstrepen dit.

Q-Park organiseert met enige regelmaat acties voor parkeren met een extra aantrekkelijk tarief. We willen nieuwe klanten graag laten kennismaken met ons kwaliteitsconcept en de binding met trouwe klanten bevorderen. Dit kunnen zowel acties zijn voor kortparkeerders, voor het aantrekken van abonnementhouders als voor organisaties rondom een parkeerfaciliteit die graag iets doen voor hun klanten. Denk hierbij aan hotels of fitness studios en dergelijke.