Dienstverlening

Q-Park is de partner die meedenkt over optimale mobiliteit. Wij werken hiervoor graag samen met onder meer lokale overheden. Het gezamenlijk bepalen van de juiste locatie, de juiste hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen, de parkeertariefstrategieën en het parkeerhandhavingsbeleid biedt veel meerwaarde voor het bereikbaar en leefbaar houden van een stad.

Welke informatie kan het parkeergedrag van bezoekers van een stad beïnvloeden? Een belangrijke vraag als het erom gaat auto’s over een stad te verdelen, de verkeersdoorstroming te verbeteren en de last van het parkeren op straat te verminderen. Samen met Maastricht Bereikbaar hebben we dit en meer in 2013 laten onderzoeken door de Vrije Universiteit Amsterdam in het onderzoeksproject ‘Slim Parkeren’. Het resultaat is een app die bezoekers van de stad Maastricht ondersteunt bij het vinden van een parkeerplaats. Als kers op de taart leverde dit onderzoek de European Parking Award in de categorie ‘Innovatie’ op.

Ook in 2013 hebben wij ingezet op het waarmaken van onze belofte, kwaliteit in parkeren. We bieden een totaalconcept met uitstekende klantenservice en gastvrijheid. Met de Q-Park Control Room (QCR) hebben wij een antwoord op een belangrijke wens van onze klanten: zij kunnen onze parkeerfaciliteiten 24/7 gebruiken. Gebruikmakend van de centrale IP infrastructuur, vormt de QCR nu de kernactiviteit van het operationele bedrijf.

Naast onze service op lokatie is ook onze service online verder gegroeid. De komende periode zal meer nadruk worden gelegd op online proposities voor meer gebruiksgemak. Hierbij bekijken we ook verdere internationale mogelijkheden. Onze verbeterde aanwezigheid op het internet draagt hieraan bij. De online verkoop van meerdagenkaarten is in 2013 toegenomen.

We hebben het vooraf boeken en reserveren in 2013 verder ontwikkeld. Na het succes van 2012 zijn de reserveringsproposities verder aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een flinke verhoging van de reserveringsomzetten, variërend tussen de 19% en 76% ten opzichte van 2012. Er lopen nu experimenten op het gebied van online reserveren in Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk en België.

Een grote stap is in 2013 ook gezet op het gebied van betaalgemak door het mogelijk maken van betalen aan de slagboom met een betaalpas. Deze nieuwe ontwikkeling wordt nader toegelicht in de paragraaf Innovatie.