Efficiënte organisatie

In de organisatiestructuur zoekt Q-Park de balans tussen lokale en centrale aansturing. De laatste jaren neemt de samenwerking zowel tussen landen onderling als tussen disciplines toe. In 2013 is deze samenwerking geformaliseerd door de vorming van vier internationale clusters: Mid = Nederland, Duitsland, België, West = Groot-Brittannië en Ierland, Zuid = Frankrijk, en Noord = Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Dit vergemakkelijkt uitwisseling van best practices, zowel inhoudelijk als cultureel. Financiële functies en het operationele management maken hier al deel van uit. In 2014 worden ook HR- en marketingfuncties geclusterd. Eind 2013 is de European Management Team definitief geïnstalleerd. De belangrijkste taak van dit management team is het afstemmen van strategisch operationele zaken.

Meer aandacht voor commercie en klant

In de structuur van onze organisatie is het aan de ene kant belangrijk dat alle tien landen zich concentreren op het bedienen van hun eigen markten en slagvaardig kunnen inspelen op lokale omstandigheden. Aan de andere kant willen we processen in het hele bedrijf consistent uitvoeren en natuurlijk profiteren van het schaalvoordeel. Daarom worden de landenorganisaties ondersteund door de cluster structuur en door centrale diensten in de holding, zodat ze zich primair kunnen richten op klantcontacten en dienstverlenening.

Op dit moment zijn er drie van deze shared services: de Q-Park Control Room (QCR) voor klantenservice, Q-Park Financial Services (QFS) voor financiële diensten en Q-Park Information Services (QIS) voor ICT-ondersteuning. Binnen deze geïntegreerde diensten wisselen clusters best practices uit bijvoorbeeld op het gebied van accounting, belastingregimes, parkeergewoonten, gedrag van klanten of samenstelling van de portfolio. Succesvolle ervaringen met de QCR, QFS en QIS bieden hiervoor een goede basis.

Shared services

In 2013 is het systeem van shared services doorontwikkeld en heeft het vaste vorm gekregen. Het accent lag op het inrichten van de financial shared services op clusterniveau. De vier financial services ondersteunen de vier regioclusters.

De clustervorming bevordert de samenwerking en leidt tot kostenreductie en hogere in- en externe klanttevredenheid. De komende jaren willen we deze koers vasthouden en kennis en systemen op een steeds efficiëntere manier delen tussen clusters, met als doel een gestroomlijnde nationale en internationale operatie.

Mobiele teams

Voor wat betreft het functioneren in de parkeerfaciliteiten zelf hebben we in het kader van Operations 2.0 verder gewerkt aan de integraliteit van de QCR met operationele mobiele teams, voor een meer efficiënte en effectieve inzet van personeel in de commerciële ondersteuning. Medewerkers worden niet permanent op één lokatie ingezet, maar flexibel waar dat nodig is. Bijvoorbeeld bij winkelcentra waar veel klanten zijn of daar waar reinigingswerkzaamheden en klein onderhoud nodig zijn. Naast personeel op locatie kunnen klanten tevens terecht bij de centrale control rooms. De inzet van personeel in en rond onze parkeerfaciliteiten is daardoor veel efficiënter.

De bundeling van de operationele competenties leidt tot omzet- en EBITDA-verbetering.